Γράψτε και Εκτυπώστε μια Υπεύθυνη Δήλωση »

- Κείμενο που μπορεί να γράφει:


1. Για μη υποχρέωση φορολογίας εισοδήματος: -

1. Βάσει του άρθρου 61 του Ν. 2238/94 δεν υποχρεούμαι στην υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος Οικονομικού έτους 20_ (εισοδήματα 20_)

2. Το εισόδημα μου από μισθούς ή συντάξεις ή ημερομίσθια ανέρχονται στο ποσό

3. Δεν έχω αυτοκίνητο ή μηχανή πάνω από 500 cc

4. Δεν εισπράττω ενοίκια άνω των 600 ευρώ

5.Δεν αγόρασα αυτοκίνητο και δεν ανεγείρω οικοδομή

6.δεν εισπράττω επιδοτήσεις πάνω από 1500 για προϊόν φυτικής παραγωγής

7.δεν έχω βιβλίο λαϊκών αγορών ούτε έχω θερμοκήπιο πάνω από 2 στρ.

8.δεν έχω εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση προερχόμενο από αγροτικά ακίνητα

9.δεν έχω δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 150 τμ και δεν κατοικώ σε οικοδομή πάνω από 200 τμ

10.δεν έχω κανένα ακίνητο