ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ »

Αντικειμενική αξία
Η αξία ενός ακινήτου όπως αυτή καθορίζεται από την ΔΟΥ. Συνήθως, και ιδίως στα αστικά κέντρα, η αξία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Υπάρχουν διάφορες συνιστώσες υπολογισμού της όπως ο όροφος της κατοικίας, το εμβαδόν, το έτος κατασκευής, αν είναι γωνιακό ή όχι, αν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή και άλλες. Η αντικειμενική αξία είναι συνήθως και το τίμημα που αναγράφεται επί των συμβολαίων αγοράς και επί τούτης υπολογίζονται και οι όποιοι φόροι, το τέλος του υποθηκοφυλακείου αλλά και οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.

Εμπορική / Αγοραία / Πραγματική Αξία Ακινήτου
Είναι η πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά και ορίζεται 100% από την προσφορά και την ζήτηση αλλά και πολύ συχνά από τις ικανότητες του Κτηματομεσιτικού σας Συμβούλου.

Κάτοψη
Είναι το γενικό πλάνο ενός κτίσματος αποτυπωμένο πάνω σε χαρτί. Θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει ως “αεροφωτογραφία” ενός κτίσματος το οποίου λείπει η σκεπή. Στην κάτοψη αναγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα οριζόντια μεγέθη του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα από τοίχο ως τοίχο). Για την λήψη δανείου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του προς την τράπεζα με σφραγίδα υπεύθυνου μηχανικού ή της πολεοδομίας. Αν ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου δεν έχει την κάτοψη του ακινήτου του μπορεί να τη βρει και να τη θεωρήσει στο τοπικό πολεοδομικό γραφείο. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα συναφή έγγραφα (τοπογραφικό, πρόσοψη, άδεια οικοδομής, τροποποιητικές κτλ).

Τοπογραφικό Διάγραμμα
Είναι το αντίστοιχο της κάτοψης (σαν αεροφωτογραφία) αλλά αυτό μας προσδιορίζει τη θέση του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου καθώς και τα γειτονικά του ακίνητα. Πρέπει να αναγράφεται το συνολικό εμβαδόν αλλά και το μέγεθος της κάθε πλευράς το οικοπέδου. Για να δοθεί άδεια δόμησης θα πρέπει να φέρει σφραγίδα από τοπογράφο ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Ημιυπαίθριοι Χώροι
Οι ημιυπαίθριοι χώροι είναι δωμάτια κατοικίας άνευ του εξωτερικού τοίχου το οποίο αν θα έκλεινε θα μετατρεπόταν σε κανονικό αλλά παράνομο δωμάτιο. Με το νέο σχέδιο νόμου (2006) οι χώροι αυτοί δεν καταργούνται αλλά περιορίζονται στο 15% του Συντελεστή Δόμησης του οικοπέδου και σε μέγιστες διαστάσεις 3,50m2 X 1,80m2 ώστε να μη αποτελούν βιώσιμα δωμάτια στην περίπτωση όπου “κλειστούν”. Οι περισσότεροι κατασκευαστές πωλούσαν τους χώρους αυτούς ως κανονικά δωμάτια με ελάχιστα μειωμένη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο από ότι τα νόμιμα τετραγωνικά.

Κάθετη Ιδιοκτησία (Σύσταση)
Η συμβολαιογραφική πράξη που ορίζει τις ξεχωριστές ιδιοκτησίες (π.χ. διαμερίσματα) οι οποίες βρίσκονται σε ένα οικόπεδο. Διευκρινίζει τον όροφο της κάθε κατοικίας αλλά και τα επιμέρους διαμερίσματα.

Κοινό και Αδιαίρετο
Όταν ένα κτίσμα έχει περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες και δεν έχει γίνει σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας τότε όλοι έχουν δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης όλων των χώρων του ακινήτου και κανένα αποκλειστικό δικαίωμα για κανένα τμήμα το ακινήτου αυτού.

Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.)
Είναι ο συντελεστής ο οποίος ορίζει το μέγιστο των τετραγωνικών μέτρων τα οποία επιτρέπεται να κτιστούν επί των οικοπέδων σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Παράδειγμα: Σε ένα οικόπεδο 500m2 με Σ.Δ.=0,8 επιτρέπεται να χτιστούν 400m2 κτίσματος (500m2 Χ 0,8). Επιπρόσθετα σε αυτό το οικόπεδο θα μπορούν να δομηθούν και 15% ημιυπαίθριοι χώροι συν τους όποιους υπόγειους χώρους.

Συντελεστής Κάλυψης (Σ.Κ.)
Είναι ο συντελεστής ο οποίος ορίζει το επιτρεπόμενο όριο κάλυψης ενός οικοπέδου με κτίσμα. Παράδειγμα: Σε ένα οικόπεδο 500m2 με Σ.Κ. = 70% το κτίσμα που θα ανεγερθεί δεν θα επιτρέπεται να καλύψει επιφάνεια οικοπέδου άνω των 350m2 (500m2 X 70%).

Υποθηκοφυλακείο
Είναι η υπηρεσία όπου καταγράφονται οι περιουσιακές μερίδες και συναλλαγές των πολιτών. Εκεί καταγράφονται και όλα τα βάρη, προσημειώσεις, διεκδικήσεις κτλ που μπορεί να υφίστανται σε ένα ακίνητο.

Εθνικό Κτηματολόγιο
Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η νέα υπηρεσία η οποία σταδιακά θα αντικαταστήσει τα Υποθηκοφυλακεία. Η βασική διαφορά των δύο είναι ότι το Υποθηκοφυλακείο καταγράφει και ενημερώνει την περιουσιακή μερίδα των πολιτών (ανά πολίτη καταγραφή, αγοροπωλησίες ακινήτων, υποθήκες – προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις, βάρη κτλ) ενώ το Κτηματολόγιο καταγράφει τα ακίνητα της κάθε περιφέρειας και αυτούς οι οποίοι τα κατείχαν ή τα κατέχουν (ανά ακίνητο καταγραφή). Ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία μπορεί 100% να πιστοποιήσει ποια ακίνητα και τι είδους ακίνητα υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια.

Καπάρο - Αρραβώνας
Για να “κλείσετε” ένα ακίνητο που σας άρεσε ώστε αυτό να μην διακινείται πλέον στην αγορά θα πρέπει να καταβάλετε προς τον κτηματομεσίτη ή τον ιδιοκτήτη ένα χρηματικό ποσό ως καπάρο. Όσο πιο υψηλό είναι το καπάρο τόσο περισσότερο διαφαίνεται στα μάτια του ιδιοκτήτη και του Κτηματομεσίτη η σοβαρότητά σας ως αγοραστή και κατά συνέπεια τόσο πιο εξασφαλισμένη είναι η συμφωνία που κάνατε μέχρι την ημέρα των οριστικών συμβολαίων.

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΚΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Αποφύγετε να απευθυνθείτε αποκλειστικά σε μία τράπεζα μόνο και μόνο επειδή κάποιος φίλος ή συγγενής σας εργάζεται σε αυτήν. Μπορεί αυτό το άτομο να είναι 100% έμπιστο και πράγματι να προσπαθεί να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ωστόσο είναι φυσικό για αυτόν να σας προωθεί αποκλειστικά τα προϊόντα της τράπεζας του. Τι επιλογή έχει άλλωστε; Υπήρχε περίπτωση αν τα προϊόντα κάποιας άλλης τράπεζας σας συνέφεραν περισσότερο να σας συμβούλευε να αποτανθείτε σε αυτήν; Οι εργαζόμενοι των τραπεζών αποτελούν για τις τράπεζες ένα σημαντικό κεφάλαιο δημοσίων σχέσεων σε κάθε τοπική αγορά και φροντίζουν να εκμεταλλεύονται τις προσωπικές τους γνωριμίες στο έπακρο.

Γενικές Συμβουλές επί των Στεγαστικών Δανείων
Εξετάστε όλες τις εναλλακτικές λύσεις, και επιλέξτε αυτήν που σας καλύπτει καλύτερα στο σύνολό της. Οι επιλογές σας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους από τράπεζα σε τράπεζα αλλά πολλές φορές και οι επιλογές που σας παρέχει μία συγκεκριμένη τράπεζας μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές. Πέραν του επιτοκίου και του είδους δανείου που σας συμφέρει προσωπικά και με βάση τα οικονομικά σας και το επάγγελμα σας, θα πρέπει να σταθμίσετε τις επιλογές αλλαγής επιτοκίου, διάρκειας του δανείου, ευελιξίας, δυνατοτήτων μερικής ή ολικής αποπληρωμής και πολλών άλλων επιλογών που έχετε.

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τα στελέχη της εταιρείας μας μπορούν να σας ενημερώσουν και εξυπηρετήσουν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον στο κομμάτι της προέγκρισης και έγκρισης δανείων χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για εσάς.


ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ


Έξοδα Φακέλου

Τα έξοδα διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα. Υπάρχουν μάλιστα περίοδοι έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών όπου τα έξοδα φακέλου, ακόμη και τα έξοδα μηχανικού και δικηγόρου έχουν εξαλειφθεί πλήρως. Τα έξοδα φακέλου μπορεί να κυμαίνονται από 600€ - 1.500€ για μία τυπική κατοικία.

Αμοιβή Δικηγόρου της Τράπεζας
Για τον νομικό έλεγχο του υπό προσημείωση ακινήτου σας και για την μετεγγραφή του ακινήτου σας στο υποθηκοφυλακείο η τράπεζα συνεργάζεται με έναν δικηγόρο τον οποίο πληρώνει ο δανειολήπτης. Η αμοιβή του μπορεί να είναι από 150€ - 250€

Αμοιβή Μηχανικού της Τράπεζας
Για τον τεχνικό έλεγχο του ακινήτου το οποίο πρόκειται να σημειωθεί αλλά και για την εξέλιξη των εργασιών στην περίπτωση όπου το ακίνητο είναι υπό ανέγερση η τράπεζα προσλαμβάνει έναν πολιτικό μηχανικό τον οποίο επίσης πληρώνει ο δανειολήπτης. Η αμοιβή του ανάλογα με την εργασία του μπορεί να κυμαίνεται από 300€ - 600€.

Έξοδα Μετεγγραφής Προσημείωσης
Η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75% - 0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η δε αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου. Για να πραγματοποιηθεί δε η προσημείωση χρειάζεται να προηγηθεί τυπική δικαστική απόφαση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά ισχύουν για τις περισσότερες τράπεζες. Ας έχετε κατά νου ότι καθώς «ψωνίζετε» για το καλύτερο στεγαστικό στην αγορά θα πρέπει να καταθέτετε όλα τα ακόλουθα δικαιολογητικά κάθε φορά που κάνετε μία αίτηση για προέγκριση ή έγκριση δανείου. Η εταιρεία μας σας παρέχει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ όλες τις χρηματοοικονομικές διαμεσολαβητικές υπηρεσίες της για να γλιτώσετε χρόνο και χρήματα από όλη αυτήν την διαδικασία και ασχέτως αν το ακίνητο που αγοράζετε προέρχεται από την εταιρεία μας. Όλες αυτές οι χρονοβόρες και κουραστικές διαδικασίες αιτήσεων και καταθέσεων δικαιολογητικών θα γίνονται αποκλειστικά από εμάς για εσάς. Συνεργαζόμαστε με τις κυριότερες τράπεζες και έχουμε κατοχυρώσει τους καλύτερους όρους της αγοράς για τους πελάτες μας. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε αφού επικοινωνήσετε μαζί μας είναι να συγκεντρώσετε μία μόνο φορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα σας αναφέρει ο Χρηματοοικονομικός μας Σύμβουλος. Επιπροσθέτως, η σωστή επιλογή ενός στεγαστικού δανείου πρέπει να γίνεται με βάση την οικονομική σας κατάσταση και το επάγγελμα αφού τα στεγαστικά προϊόντα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους καθώς και από τράπεζα σε τράπεζα. Η εταιρεία μας μπορεί να σας καθοδηγήσει στην πλέον συμφέρουσα για εσάς δανειακή επιλογή πολύ αντικειμενικότερα από ότι μπορεί η τράπεζα σας η οποία προωθεί αποκλειστικά τα δικά της στεγαστικά προϊόντα και συμφέροντα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο Financing και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Όλες οι χρηματοοικονομικές διαμεσολαβητικές υπηρεσίες μας σας παρέχονται Εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Βασικά Δικαιολογητικά για Οικονομική Προέγκριση:

 • Αίτηση Στεγαστικού Δανείου
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις) ή έγκυρου διαβατηρίου
 • Τραπεζική Ενημερότητα αν υπάρχουν δάνεια σε άλλες τράπεζες


Για Μισθωτούς & Συνταξιούχους:

 • Φωτοτυπία Τελευταίου Εκκαθαριστικού Φόρου Εισοδήματος και τελευταία Φορολογική δήλωση (Ε1) στην περίπτωση όπου δεν έχετε λάβει το τελευταίο σας Εκκαθαριστικό
 • Φωτοτυπία τελευταίας βεβαίωσης Αποδοχών


Για Ελεύθερους Επαγγελματίες και μετόχους Ο.Ε. ή Ε.Ε.:

 • Φωτοτυπία Τελευταίου Εκκαθαριστικού Φόρου Εισοδήματος και τελευταία Φορολογική δήλωση (Ε1) στην περίπτωση όπου δεν έχετε λάβει το τελευταίο σας Εκκαθαριστικό
 • Φωτοτυπία των δύο τελευταίων Ε3


Για μετόχους Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.:

 • Φωτοτυπία των 3 τελευταίων Εκκαθαριστικών Φόρου Εισοδήματος
 • Φωτοτυπία 2 τελευταίων ισολογισμών της Εταιρείας.


Δικαιολογητικά για την Τελική Έγκριση:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας (επικυρωμένη φωτοτυπία)
 • Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου
 • Οικοδομική Αδεια (φωτοτυπία)
 • Σχέδιο Κάτοψης (θεωρημένη φωτοτυπία από την Πολεοδομία)
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα (θεωρημένη φωτοτυπία από την Πολεοδομία)
 • Κτηματογραφικό Απόσπασμα το οποίο θα πρέπει να προορίζεται για «δικαστική χρήση» αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία εντάχθηκε στο κτηματολόγιο
 • Προϋπολογισμός Έργων (τραπεζικό έντυπο) μόνο στην περίπτωση αποπεράτωσης / κατασκευής


Επιπλέον δικαιολογητικά για επιδοτούμενο δάνειο:

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις επιδοτήσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ή / και από τον Ο.Ε.Κ. είναι τα ακόλουθα:

 • Εκκαθαριστικό εφορίας (πρόσφατο) και αντίγραφο Ε1
 • Αντίγραφα Ε9, αρχικό και τροποποιήσεις αυτού
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεωςΥπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι πρόκειται για Α’ κατοικία και ότι δεν σας έχει χορηγηθεί επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο από τον ίδιο ή άλλο φορέα. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι πρόκειται για Α’ κατοικία και ότι δεν σας έχει χορηγηθεί επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο από τον ίδιο ή άλλο φορέα.Ανάλογα με τη δική σας περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Πρώτη Κατοικία : Απαλλαγή φόρου αγοράς


Ποιοι απαλλάσσονται του φόρου:

Όλα τα φυσικά πρόσωπα Έλληνες πολίτες οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα

 • Οι Έλληνες ομογενείς με τουλάχιστον 6 έτη εργασίας στο εξωτερικό με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο της Ελλάδος
 • Οι Έλληνες έμμισθοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στην αλλοδαπή
 • Οι αλλοδαποί πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. με μακροχρόνια διαμονή στην Ελλάδα
 • Οι Έλληνες ομογενείς από την Τουρκία, Πόντιοι εκ Ρωσίας, από την Κύπρο και την Βόρεια Ήπειρο με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.


Φορολογικές Απαλλαγές από την 01/03/2007

Στον άγαμο 90.000€

Στον έγγαμο χωρίς παιδιά 138.000€

Στον έγγαμο με 1 παιδί 166.000€

Στον έγγαμο με 2 παιδιά 194.000€

Στον έγγαμο με 3 παιδιά 236.000€

+ 42.000€ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία.

Προϋποθέσεις αφορολογήτου Καθαρά τ.μ.

Στον άγαμο ως 35m2

Στον έγγαμο χωρίς παιδιά ως 70m2

Στον έγγαμο με 1 παιδί ως 90m2

Στον έγγαμο με 2 παιδιά ως 110m2

Στον έγγαμο με 3 παιδιά ως 135m2

Στον έγγαμο με 4 παιδιά ως 160m2
Αν το ακίνητο το οποίο θα αγοράσετε είναι περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από τα επιτρεπόμενα τότε θα πληρώσετε φόρο μεταβίβασης επί της διαφοράς των τετραγωνικών.

 

Φόρος Μεταβίβασης

Ο φόρος μεταβίβασης ενός ακινήτου, εκτός αν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος πρώτης κατοικίας, είναι ο ακόλουθος:

Σε περιοχές όπου υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία

 • Για τίμημα ως 15.000€ 9%
 • Για το υπόλοιπο τίμημα από 15.000€ και άνω 11%


Και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία

 • Για τίμημα ως 15.000€ 7%
 • Για το υπόλοιπο τίμημα από 15.000€ και άνω 9%


1ο Παράδειγμα: Αν αγοράσετε ακίνητο σε περιοχή όπου υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία και στο συμβόλαιο αναγράφεται τίμημα 50.000€ τότε θα πληρώσετε 15.000€ Χ 9% = 1.350€ και για το υπόλοιπο τίμημα των 35.000€ Χ 11% = 3.850€, δηλαδή συνολικά θα πρέπει να καταβάλλετε φόρο μεταβίβασης 1.350 + 3.850 = 5.200€.

2ο Παράδειγμα: Αν κάνετε χρήση του δικαιώματος αφορολόγητης πρώτης κατοικίας και το αφορολόγητο όριο σας είναι στα 110.000€, ωστόσο το τίμημα του συμβολαίου είναι 150.000€ τότε θα πληρώσετε φόρο μεταβίβασης επί της διαφοράς που προκύπτει. Συγκεκριμένα: 150.000 μείον 110.000 = 40.000€. Τα πρώτα 15.000€ της διαφοράς θα φορολογηθούν με συντελεστή 9% δηλαδή 1.350€ φόρου και τα υπόλοιπα 25.000€ Χ 11% = 2.750€. Συνολικά θα πληρώσετε φόρο μεταβίβασης 1.350 + 2.750 = 4.100€.

 

 

ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αμοιβή Δικηγόρου
Βάση του άρθρου 42 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων η παρουσία δικηγόρου κατά την σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοροπωλησίας ακινήτου είναι υποχρεωτική όταν το τίμημα της σύμβασης είναι άνω των 29.347€ στις περιφέρειες των δικηγορικών σύλλογος Αθηνών και Πειραιά και 11.739€ για τις περιφέρειες των υπολοίπων δικηγορικών συλλόγων της επικράτειας. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ως εξής:

 • Για τίμημα συμβολαίου ως 44.020€ 1%
 • Για τίμημα συμβολαίου από 44.020€ ως 1.407.351€ 0,5%
 • Για τίμημα συμβολαίου από 1.407.351€ ως 2.934.702€ 0,4%


Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνεται επιπρόσθετα και συνήθως είναι γύρω στα 150€.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου
Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου. Θα χρειαστεί να καταβάλετε προς το συμβολαιογράφο επιπρόσθετες δαπάνες όπως χαρτόσημα, πάγια τέλη, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και περιλήψεων, αντίγραφα συμβολαίων, δεύτερα φύλλα κτλ. Επιπροσθέτως, για συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε αλλά δεν υπογράφηκε ο συμβολαιογράφος έχει δικαίωμα να λάβει αμοιβή η οποία όμως δεν θα ξεπερνά τα 500€.

Τέλος Εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
Η αμοιβή του υποθηκοφύλακα για μεταβίβαση (αγορά) ακινήτου ανέρχεται στο 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου.

Μετεγγραφή Προσημείωσης

Αν η αγορά γίνεται με στεγαστικό δάνειο και προσημειώνεται το ακίνητο τότε η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75% - 0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η δε αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου.